home / historie

Historie


Halverwege de jaren tachtig nam de problematiek van de Phytophthora Infestans toe. Daarvoor waren er weliswaar van tijd tot tijd jaren met meer ziektedruk, maar de problemen waren te overzien, uitzonderingen daargelaten. Het was de tijd dat er in Oostelijk Flevoland gebied Lelystad als bijverschijnsel van de in 1983 ingestelde superheffing nogal wat land van veehouders werd gehuurd of geruild. Daar groeiden o.a. door "vers"land en de gebruikte hoeveelheden dierlijke mest erg weelderige aardappelgewassen, meest van het ras Bintje. Door die weelderige groei was de vatbaarheid voor de gevreesde schimmelziekte groter dan op de eigen bedrijven.

Gevolg: er moest vaker preventief gespoten worden en dan nog was men soms te laat, wat weer verhoogde besmettingsrisico's voor andere percelen aardappelen veroorzaakte.Vandaar een adviesprogramma gebaseerd op metingen in het gewas.
Een tweede reden was dat een groot aantal telers de bespuitingen van aardappelen tegen Phytophthora lieten uitvoeren door spuitvliegtuigen. Die werkwijze op zich was voor die tijd goed en kostentechnisch rendabel.De eigen spuitmachine die toch op de bedrijven aanwezig was, verouderde intussen technisch en economisch.Mede door de ontwikkeling van de techniek werden de nieuwe spuitmachines beter, kregen grotere werkbreedtes, werden zelfs in getrokken uitvoering gemaakt, maar werden door dat alles ook duurder.

Dat leidde er toe dat de investering in een nieuwe spuitmachine over een groter aantal ha's moest worden verdeeld en dat bracht dan weer met zich mee dat de beslissing om weer zelf aardappelen te gaan spuiten in een aantal gevallen genomen werd.
Men had dan tegelijk de tijdstippen van bespuitingen nog beter in de hand, kon eenvoudiger switchen van middel en de onkruiden moesten toch ook met de landmachine bestreden worden. Bovendien kon men de gebruikte middelconcentraties naar eigen inzicht en ervaring verlagen.
Het gevolg van deze veranderingen was dat het bepalen van de juiste spuitmomenten steeds belangrijker werd. Dat hadden de ontwikkelaars van adviessoftware ook goed begrepen, alleen het probleem was voor hen het "product" aan de man brengen; gebruikers vertrouwen in de gegeven adviezen laten krijgen, want zo'n belangrijke ziekte voorkomen/bestrijden op basis van een p.c. programma was totaal nieuw.Bijkomend was dat de investering niet echt gering werd ervaren, zeker verdeelt over de in die tijd geteelde hoeveelheden hectares per bedrijf in het gebied Lelystad.

De initiatiefnemers waren in 1991 al geïnformeerd over het toen nog experimentele computerprogramma Prophy, maar durfden op dat moment de stap nog niet aan ook omdat de kosten o.a. door te weinig deelnemers te hoog werden geacht.Een eenmalige opstartsubsidie van Provincie Flevoland van f 24000, = samen met de toezegging van in ieder geval 13 akkerbouwers om mee te doen gaf in april 1992 de doorslag om het project op te starten en ruim zestigduizend gulden met 13 deelnemers te investeren.

De investering bestaat uit een gezamenlijk weerstation die temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in het gewas kan meten, alsmede de windsnelheid, de hoeveelheid regen per uur en de bodemtemperatuur meet, registreert en opslaat. Verder de aanleg van telefoon en elektra bekabeling tot achter op het perceel en individueel de aanschaf van de benodigde software en communicatieapparatuur. Alle deelnemers beschikten al over een P.C.
De weerpaal heeft een telefoonaansluiting en is per computer via een modem bereikbaar. Gedurende het groeiseizoen staat het weerstation in een aardappelperceel en buiten het seizoen op een vrije plaats ergens in het veld van een boerderij.

De eerste weerpaal had een vaste verbindingen met telefoon en elektra. Daarvoor was het noodzakelijk dat het station op een vast bedrijf stond waar deze voorzieningen waren aangelegd zoals hierboven beschreven.De tweede weerpaal die de vereniging sinds twee jaar in bezit heeft is een draadloze, die de voeding voor de GSM telefoon en het functioneren opwekt via een zonnecel.
Het voordeel van dit nieuwe station is evident: meer vrijheid van plaats en gewas en minder problemen met allerlei kabels en andere communicatie voorzieningen.
Sponsors

Agri Consult De Fouw
Sponsor worden?
Rabobank
Aviko Potato
Nedato


Sitemap | Disclaimer Meten is weten nieuws feed


Endless webdesign