home / doelstelling

Doelstelling


De doelstelling van de vereniging is het voorkomen van de aardappelschimmelziekte Phytophthora Infestans door gebruik te maken van het adviesprogramma Prophy en dat te bereiken met zo weinig mogelijk preventieve bespuitingen. Daarbij wordt dan tevens het gebruik van chemische middelen zoveel mogelijk beperkt.

De doelstelling is door de jaren ruimer geworden vanwege het op de markt komen van meerdere adviesprogramma's ook voor andere gewassen zoals uien, suikerbieten, bollen, granen, etc. Programma's welke de teler behulpzaam kunnen zijn bij het nemen van beslissingen die belangrijk zijn van het al dan niet een bespuiting uit te voeren, het bepalen van het juiste middel, de goede concentratie en het vaststellen van het beste, meest effectieve spuitmoment van de dag.

Dat alles met de doelstelling om de gewassen gezond te houden, maar zeker ook dat te doen met een minimum aan middelengebruik en het gebruiken van de minst schadelijke middelen voor het milieu. Vanzelfsprekend kan het minimaliseren van middelengebruik ook financieel positieve gevolgen hebben.


Sponsors

Aviko Potato
Sponsor worden?
Rabobank
Agri Consult De Fouw
Nedato


Sitemap | Disclaimer Meten is weten nieuws feed


Endless webdesign