home / contact / disclaimer

Disclaimer


Ver. Meten=Weten Gissen=Missen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Ver. Meten=Weten Gissen=Missen

Door Ver. Meten=Weten Gissen=Missen per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van Ver. Meten=Weten Gissen=Missen zijn gemaakt door Endless webdesign of ter beschikking gesteld door de rechtmatige eigenaars. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Ver. Meten=Weten Gissen=Missen
niet toegestaan.


Sponsors

Rabobank
Nedato
Sponsor worden?
Agri Consult De Fouw
Aviko Potato


Sitemap | Disclaimer Meten is weten nieuws feed


Endless webdesign